Är Bill Murray på väg att bli avbokad? Spekulationerna ökar efter hans tvivelaktiga utträde från Wes Andersons 'Asteroid City'

Murrays  Asteroid City  utgång följer hans incident på inspelningen av  Being Mortal , som stoppade inspelningen av hans beteende på inspelningsplatsen.